Stabilność ociepleń PUR

Stabilność ociepleń pianką PUR

Ocieplanie pianą PUR jest technologią, która dociera do Państwa inwestycji jako półprodukt w formie dwóch beczek płynnych komponentów. Jakość komponentów do izolacji pianą PUR, gatunkowość składowych obu płynów, zasób specjalistycznej wiedzy Wykonawcy – czyli umiejętności ich przetwarzania, podyktują poziom końcowego efektu zastygłej piany PUR na natryśniętych powierzchniach. Stoimy niezmiennie na stanowisku, że każdy wykonawca ocieplenia pianą PUR powinien być wszechstronnie przeszkolony i posiadać ważny certyfikat renomowanej jednostki szkoleniowej np. Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych (eopin.org)

Światowa branża izolacji natryskowej i ociepleń pianą PUR od wielu lat rozwija się w ponadprzeciętnym tempie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że niezależnie od cyklicznej koniunktury w gospodarce, izolacja pianą PUR nieubłagalnie wyprzedza i zastępuje przestarzałe rozwiązania. Równolegle jednak, obok pozytywnych efektów rozwoju branży poliuretanowych izolacji natryskowych, obserwujemy niepokojące nas zjawiska. Przynęta korzyści materialnych „ponad wszystko” przyczynia się do obecności na rynku systemów izolacji pianką PUR poniżej standardu lub stosowania niedopuszczalnych i nie etycznych praktyk chemicznych wśród coraz liczniejszych producentów i firm natryskowych, żerujących na niewiedzy klienta. Coraz częściej spotykamy się z faktami porażek inwestorów, którzy zastosowali cenę ocieplenia poddasza pianką lub izolacji pianą PUR, jako jedyne kryterium wyboru produktu czy wykonawcy lub po prostu ich nieświadomość stała się dla kogoś głównym źródłem profitu. Takie decyzje i sytuacje są wyjątkowo niebezpieczne, tym bardziej kiedy mamy do czynienia z technologią natryskowych pian PUR, której tak naprawdę ostatni etap produkcji (wytwórstwa) jest złożonym procesem chemiczno-fizycznym na miejscu inwestycji.

Stabilność ociepleń pianką PUR

1. Stabilność systemowa piany PUR

Dopracowana technologia ociepleń pianą PUR – w zastosowaniu od ponad 30 lat w USA, Ameryce Południowej, Australii, Azji, Bliskim Wschodzie i Europie (pomimo tego liczne marki izolacji natryskowych są często na rynku dopiero od kilku miesięcy i tu coraz częściej słyszymy o problematycznych skutkach wynikających dla inwestorów).

Wyeliminowany margines błędów wykonawczych – produkty poliuretanowe LALLAFOM® USA zostały dopracowane i sprawdzone pod względem technologicznym. Ponadto są oferowane wyłącznie przez Autoryzowanych Wykonawców, podlegających szkoleniom i okresowym audytom (powszechnie obserwujemy wśród innych oferowanych marek izolacji PU wysokie marginesy błędu, wynikające z niskiej jakości i niedopracowanej formuły komponentów oraz niewłaściwej świadomości i przygotowania firm natryskowych).

Niezmienność procesu przetwórczego – LALLAFOM® USA zapewnia powtarzalność parametrów w procesie przetwarzania komponentów poliuretanowych i niezmiennie wysoki poziom jakości piany PUR na każdej inwestycji.

2. Stabilna gęstość piany

Częstym zjawiskiem na rynku są piany, których zakres gęstości i struktury komórkowej po instalacji znacząco odbiega naszym zdaniem od karty technicznej producenta. Na zmianę gęstości między innymi mają wpływ temperatury, ciśnienia i technika podczas natrysku. Zasób wiedzy i doświadczenia naszych Autoryzowanych Wykonawców mają na celu zapewnienie każdemu klientowi izolacji o parametrach zgodnych z Kartą Techniczną Produktu.

3. Stabilność wymiarowa izolacji poliuretanowych

Jednym z charakterystycznych braków nieudoskonalonych systemów izolacji natryskowych jest efekt skurczu warstwy izolacyjnej. Zjawisko zazwyczaj pojawi się w ciągu kilku godzin po instalacji, ale może wystąpić nawet po kilku dniach czy tygodniach. Budynek traci swoją szczelność i izolacja traci swój cel. Systemy LALLAFOM® USA zostały opracowane w sposób zapobiegający występowaniu kurczenia się materiału. Produkty LALLAFOM® USA są stabilne wymiarowo w czasie.

4. Stabilność adhezji piany PUR do podłoża

Nasze systemy nie zmieniają wymiarów liniowych po instalacji, co zapewnia trwałą przyczepność do podłoża i brak rozwarstwień powłok izolacyjnych.

5. Stabilna wydajność oraz sezonowa formuła PUR dla niskich temperatur

Wydajność natryskowego systemu poliuretanowego – jest ważnym elementem dla wykonawcy, który w momencie wyceny zakłada przewidywane zużycie materiału. Jednak wydajność jest ściśle powiązana z gęstością materiału, a więc również z potencjalnym odchyleniem w wartościach przewodności cieplnej (λ), przenikania ciepła (U) czy oporu cieplnego (R). Każda firma instalacyjna, wybierając produkt LALLAFOM® USA, zabezpiecza się przed nieprzewidywalnym i zarazem nadmiernym zużyciem surowca. Przewidywalna wydajność gwarantuje jednocześnie i wykonawcy i inwestorowi założony współczynnik ocieplenia w stosunku do umownej grubości. Stabilność składu komponentów PUR naszych produktów intuicyjnie działa jako swojego rodzaju dodatkowy system bezpieczeństwa jakości dla naszych odbiorców (powszechnie wiele produktów występuje jako emulsje o wyższej lepkości a niedoskonała technologia nadmiernej lepkości komponentów przeciwdziała reakcji spieniania i uzyskiwaniu właściwej piany w warunkach poza laboratoryjnych).

Formuła dla niskich temperatur instalacyjnych – dzięki opatentowanej formule naszych systemów izolacyjnych, nie jako emulsji poliolowych, ale jako mieszanin homogenicznych o niższej lepkości poliuretanowych komponentów bazowych, zapewniamy uzyskanie wydajniejszych i lepszych pianek PUR w większym przedziale niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas natrysku pianki.

TWÓJ OPIEKUN

KONTAKT Z MIEJSCOWYM PRZEDSTAWICIELEM