Infrastruktura społeczna

szpital

Wszystkie cenione aspekty izolacyjne jak termika, przeciw wilgociowość, szczelność i trwałość przy jednoczesnym wzmocnieniu przegród budowlanych, zostaną zrealizowane przez najekonomiczniejszy w obrębie zamknięto-komórkowych pianek natryskowych system HeatGuard 150.

Budynki pełniące rolę obiektów użyteczności publicznej, mając szczególne znaczenie dla większych społeczności, wymagają większych powierzchni zabudowy o szczególnych warunkach użytkowania. Ich zadaniem jest sprostać potrzebom ludności w zakresie leczenia, edukacji, usług, obsługi administracyjnej czy handlowej. Komfortowe warunki klimatyczne dla pracy, nauki, obsługi i niesienia pomocy zapewni budynkom infrastrukturalnym system izolacyjnej piany natryskowej HeatGuard 150.