Rozwiązania

Nawigacja


Przez długie lata termoizolacja wełną mineralną, podobnie jak hydroizolacyjne materiały płynne i smarne, były jedynym „wyborem” przy budowie i modernizacji domów i obiektów. W wielu przypadkach użycie takiego sposobu ocieplenia i hydroizolacji jest bezcelowym procesem: np. ocieplenie hangarów wełną mineralną możliwe jest tylko poprzez zastosowanie przechodzących na wylot mocowań termoizolatora do korpusu hangaru, a hydroizolacja łączników obiektów systemami smarnymi w ogóle nie daje oczekiwanego rezultatu. Oprócz tego bardzo ważnymi wskaźnikami przy pracach izolacyjnych jest szybkość wykonania, zgodność przekazywanych parametrów z faktycznymi danymi, jak również możliwość rozwiązywania tych problemów, których nie można było rozwiązać przy pomocy innych materiałów i technologii. Wszystkie te kwestie nie istnieją, jeżeli wykorzystujemy natryskowe pianki poliuretanowe systemu LALLAFOM® (USA). Takie wskaźniki jak: bardzo szybka aplikacja (średnio 500 m.kw w czasie jednej zmiany), brak łączeń, mała waga, niska przenikalność cieplna, doskonała adhezja praktycznie do wszystkich powierzchni, dodatkowe zalety w postaci izolacji akustycznnej i ponad dwukrotne mniejsze zapotrzebowanie na energię, dają prawo uważać produkty firmy LALLAFOM® (USA) za uniwersalne. Mogą być stosowane nie tylko we wszystkich najbardziej rozpowszechnionych konstrukcjach, ale też w skomplikowanych, niezwyczajnych z punktu widzenia architektury projektach. Poniżej proponujemy zapoznać się tylko z niektórymi wariantami rozwiązań budowlanych często wykorzystywanych we wszystkich regionach. LALLAFOM w Twoim domu


album