Systemy Izolacji Natryskowych i Ociepleń Pianą PUR – Lokalne Korzyści o Wymiarze Globalnym

Systemy izolacji i ociepleń pianą PUR zaczyna się w laboratoriach

Historia działalności naszej marki LALLAFOM USA powstała w ramach ideologicznego związku amerykańskich producentów systemów poliuretanowych, dla których wytyczną działania stała się synteza najlepszych osiągnięć nauki i długoletnich doświadczeń w ciągłym poszukiwaniu innowacji dla rozwiązania aktualnego na dzień dzisiejszy wielopoziomowego zadania – zapotrzebowania człowieka na: najlepsze systemy ociepleń i izolacji budowlanych oraz przemysłowych, zdrowy styl życia, równowagę i ekologiczny balans otaczającej przyrody, uniezależnienie od źródeł energii.

Dlatego produkowane przez nas piany PUR i powłoki ochronne odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, które są dla nas priorytetem. Wszystkie nasze systemy pian PUR i izolacji natryskowych nie zawierają szkodliwych dla ekologii związków (freonów, formaldehydów, azbestu, lotnych związków organicznych itp.), posiadają wyjątkową długowieczność, nie tracą swoich właściwości na przestrzeni całego okresu użytkowania i są w pełni uzasadnione z energetycznego oraz ekonomicznego punktu widzenia.

ocieplenie poddasza pianką

Nasze systemy izolacji pianą PUR są produkowane w USA i gwarantują:

Pro-Ekologiczny Skład Pian PUR

Przynależność do czołówki nakłada na nas odpowiedzialność wyznaczania wyższych standardów i możliwości technologii poliuretanowej, również w zakresie ekologii i zdrowia człowieka. Jest dla nas niezmiernie ważnym oferowanie systemów izolacji pianą PUR w jakości premium, która spełnia lub przewyższa wciąż ewoluujące normy ekologiczne. Jako producent działamy z pełną odpowiedzialnością. Zależy nam na ochronie zdrowotnej naszych klientów.

Bezpieczeństwo Pożarowe

Oferujemy samo gasnące i trudnopalne piany PUR w klasie palności E i BS1D0 w konstrukcji G-K oraz systemy dachowe o zewnętrznej odporności ogniowej na poziomie Broof (t1).

Najlepsze Komponenty Systemowe

Do produkcji systemów pian PUR, izolacji natryskowych i powłok ochronnych korzystamy wyłącznie z wysokogatunkowych surowców. Jako markowa produkcja spełniamy i często wyprzedzamy obowiązujące normy produkcyjne w USA i Europie, dzięki czemu nasze produkty często spotykają się z entuzjastyczną oceną i uznaniem międzynarodowych i lokalnych ośrodków badań.

Niezawodność i Pewność Inwestycji

Od wielu lat zapewniamy naszym Autoryzowanym Wykonawcom i właścicielom inwestycji budowlanych produkty do ociepleń i izolacji pianką PUR objęte bezterminową gwarancją jakości.

 

TWÓJ OPIEKUN

KONTAKT Z MIEJSCOWYM PRZEDSTAWICIELEM