Wycena

 

sealguard-min-min heatguard200-min-min heatguard250 heatguard250
Rodzaj materiału system termoizolacji otwarto komórkowy system termoizolacji zamknięto komórkowy system termoizolacji zamknięto komórkowy alifatyczna jednolita powłoka silikonowa
Gęstość 7-8 kg/m3 34-37 kg/m3 40-42 kg/m3 1,3 kg/l
Waga 477 kg 477 kg 477 kg 25 kg
Wydajność 45-55 m3/z zestawu 12-13 m3/z zestawu 11-12 m3 z zestawu 29 m2 z pojemnika 19 l.
Klasa palności E E E A/B w/g UL790
Warstwa izolacyjna 100 – 250 mm 30 – 70 mm 30 – 70 mm 1,0 – 2,0 mm
Zastosowanie wewnętrzna termoizolacja, izolacja dźwiękowa termoizolacja zewnętrzna/wewnętrzna, izolacja podwyższonej wilgotności zewnętrzna termo i hydro izolacja samopoziomujący system izolacji dachów hydroizolacja, ochrona anty UV, powłoka anty korozyjna

Wycena jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu biznesowego, a skuteczna wycena – podstawą przewagi konkurencyjnej. Bardzo ważne jest dla nas, aby każdy na pytanie ile „kosztuje materiał?” otrzymał jasne zestawienie tworzących cenę elementów.

Poza tym przejrzystość argumentów świadczy o naszym własnym zaufaniu do jakości oferowanej produkcji i profesjonalizmu producenta.

Kryteria wyceny

Branża poliuretanowa, to przede wszystkim branża chemiczna. A jak wiadomo, dowolny produkt chemiczny skupia w sobie charakterystyczne dla siebie parametry określające jego jakość, która wpływa na jego ostateczny koszt. W natryskowych, dwuskładnikowych systemach poliuretanowych LALLAFOM USA, Inc. takimi parametrami są:

* stabilność gęstości systemu uzyskiwana podczas technologicznego procesu produkcji. Stabilna, nie „rozbieżna” gęstość gwarantuje dokładność w wyliczeniu zapotrzebowania na materiał, bez nieoczekiwanych strat. Ta cecha naszego systemu osiągnięta jest poprzez zastosowanie surowca najwyższej jakości, np. czynnik pieniący Ecomate.

* wydajność z jednej umownej jednostki surowca (np. z kg lub z zestawu). Bezwarunkowo wskaźnik ten związany jest ze stabilnością gęstości. Istnieją konkretne formuły, które wyliczają tak zwaną idealną wydajność systemu. Mający doświadczenie pracy z materiałem wykonawca, na podstawie wskaźników temperatury, wilgotności, wiatru zawsze kalkuluje możliwą do uzyskania wydajność, na którą może liczyć przy wykonywaniu prac. I właśnie – im wyższa jest jakość produktu, tym faktyczny wskaźnik „wydajności z zestawu” jest bliższy wynikowi kalkulacji.

* brak kurczenia się materiału po instalacji i wysoka adhezja do izolowanej powierzchni. Również te parametry są bardzo ważne przy wycenie. Przy wykluczeniu samoistnego skurczu po instalacyjnego (brak błędów techn) a uzyskanemu dzięki zastosowaniu wysokiej jakości surowców, nie ma potrzeby kilkukrotnego „dotryskiwania” celem przywrócenia pierwotnej, zakontraktowanej grubości powłoki. Również wskaźnik adhezji wpływający na długą trwałość gotowego produktu i doskonałe wskaźniki jakościowe warstwy izolującej gwarantują brak nieplanowanych w stosunku do wyceny wydatków.

Nie mniej znaczącym kryterium promowania produktu importowanego jest jego dostępność na docelowym rynku, bez konieczności długiego oczekiwania. Firma LALLAFOM USA, Inc. zapewnia całoroczną ciągłość dostaw materiału i jego stałą dostępność w europejskich magazynach . Tym samym obecnie nasi partnerzy nie są narażeni na niebezpieczeństwo utrat terminowych robót i ponoszenia strat lub kar, spowodowanych czasowymi brakami w dostępie do materiału.