Solidność Otwiera Możliwości

Odpowiedzialność dla Rozwoju i Produkcji Technologii Ociepleń Pianą PUR i Izolacji Natryskowych

Zasady LALLAFOM USA - piany i izolacje natryskoweZasady to jest ten fundament, ta podstawa, na której powinien bazować każdy rodzaj działalności. Ale głoszenie zasad nie zawsze oznacza ich przestrzeganie, dlatego często producenci starają się albo nie mówić o zasadach, albo traktować zasady bardziej jako czystą teorię. Z pełną świadomością wyraźnie mówimy o tym, co jest dla nas zasadne i niezmienne. Oczywiście funkcjonują zasady przedsiębiorczości zapisane w prawie i regulaminach i są one dla nas bardzo ważne. To ramy przedsiębiorczości, zasada jednolitej przestrzeni gospodarczej, zasada uczciwej konkurencji czy zasada legalności. Wszystkie te zasady regulowane są przez państwo i posiadają charakter prawny.

Równocześnie jednak chcemy również przedstawić to, co nie podlega kontroli prawnej, ale jest dla nas nie mniej ważne.

Zaufanie Klienta Fundamentem dla Biznesu

Oczywistym jest, że w działalności gospodarczej podlegamy zasadom gospodarczym. Jednak to, jak się do nich odnosimy i w jaki sposób sobie z nimi radzimy w znacznej mierze określane jest obecnie przez etykę zawodową, wymagania podtrzymujące prestiż danego zawodu i zachowanie szacunku otoczenia do osoby trudniącej się daną profesją. Przecież także działalność zawodowa daje człowiekowi osobistą autentyczność, status społeczny, szacunek lub brak szacunku otoczenia.

Nie jest możliwe prowadzenie udanego biznesu przez długi okresu czasu ignorując potrzeby ogółu lub zajmując się myleniem pojęć. Miara szacunku lub jego braku ze strony społeczności w stosunku do danego przedsiębiorcy zależy np. od tego, na ile przejrzyście prowadzi on dialog z odbiorcą na temat jakości oferowanych towarów lub usług, jak podnosi kwalifikacje swoich pracowników, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, w jaki sposób zainteresowany jest wdrażaniem innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii, w jaki sposób wspiera działania polityczne mające na celu ochronę środowiska, itp.

Stabilność ociepleń pianką PUR

Dlaczego Pianki PUR marki LALLAFOM USA?

LALLAFOM USA inwestuje w rozwój energooszczędnych i korzystnych dla otoczenia ociepleń i izolacji pianką PUR oraz ochronnych powłok natryskowych. W podstawę naszej działalności nie wpisujemy osiągania zysków przy pomocy niedozwolonych środków i metod, ale podejmuje długoterminowe wysiłki, zmierzające do podniesienia dobrobytu w społeczeństwie, wyraźnie rozumiejąc, że my sami jesteśmy jego częścią. Dlatego w prowadzonej działalności z szacunkiem odnosimy się do interesu ogółu, od którego zależy nasz autorytet, jakim obdarza nas społeczność.

TWÓJ OPIEKUN

KONTAKT Z MIEJSCOWYM PRZEDSTAWICIELEM