Nieustający Rozwój Zapotrzebowania Rynku na Systemy Ociepleń Pianą PUR

dynamiczny rozwój ociepleń pianką PUR

Dynamika Rynku Izolacji Pianą PUR i Umiejętne Reagowanie na Potrzeby Klienta

Obowiązkową cechą działalności jakiekolwiek producenta dowolnej branży powinna być dynamika, czyli ruch, rozwój, reakcja na zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Brak dynamiki lub stagnacja wcześniej czy później prowadzi do tego, że producent „schodzi z dystansu” i nie może „na równi” konkurować z dynamicznie rozwijającymi się firmami.

Dobrze rozumiejąc jak ważne jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku, jak również wcześniejsze przewidywanie tych potrzeb, firma LALLAFOM USA nigdy nie zatrzymuje się na osiągniętym już poziomie rozwoju technologii i marketingu pian PUR, jednocześnie zachowując to, co najlepiej zostało stworzone wcześniej. Dlatego nasze piany PUR, systemy izolacji dachów i powłoki ochronne odpowiadają najbardziej rygorystycznym wymaganiom branży poliuretanowej jak i wymogom stawianym określonym materiałom termo i hydroizolacyjnym.

dynamiczny rozwój ociepleń pianką PUR

Kompleksowe Zarządzanie Rozwojowym Rynkiem Ociepleń i Izolacji Pianą PUR

Wynikiem naszej pracy zespołowej na dzień dzisiejszy stała się zdolność zaspakajania potrzeb rynku w zakresie materiałów termo i hydroizolacyjnych, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.

Dowodem na to są stale zwiększające się wskaźniki produkcji i realizacji naszej produkcji pian PUR na przestrzeni ostatnich lat, regularne otwieranie nowych magazynów w całej Europie i Rosji, stosowanie systemów LALLAFOM na obiektach podlegających surowym kontrolom, zadowolenie klientów, powroty inwestorów wcześniej korzystających z naszych produktów po następne prace instalacyjne.

TWÓJ OPIEKUN

KONTAKT Z MIEJSCOWYM PRZEDSTAWICIELEM