Architektura mieszkaniowa

budownictwo mieszkaniowe

SealGuard 500 – natryskowy, półsztywny, termoizolacjyjny system otwarto komórkowy, o niskiej gęstości. Nie zawiera chemikaliów niszczących strefę ozonową, formaldehydów i azbestu, nie wydziela substancji toksycznych, a podstawowym komponentem powodującym powstawanie piany jest woda.

SealGuard 500 w stanie ciekłym nanoszony na izolowaną powierzchnię szybko powiększa swoją objętość do 120 razy, tworząc bezszwową, jednolitą barierę termiczną, powietrzną i akustyczną, zapobiegając jednocześnie przenikaniu pyłów, innych zanieczyszczeń i hałasu.

SealGuard 500 efektywny w budynkach o złożonej architekturze (kopuły, arki, elementy kształtowe , przejścia poziomów itp.), posiada doskonałą adhezję i po nałożeniu tworzy zintegrowaną całość z konstrukcją, zarazem wzmacniając ją strukturalnie nie powodując wagowego jej obciążania

SealGuard 500 nie osiada z upływem czasu, nie rozkłada się, nie traci swoich parametrów i pozwala użytkownikom rewelacyjnie zmniejszyć wydatki na ogrzewanie i klimatyzację tzn. zapotrzebowanie domu na ciepło lub ochłodzenie spada o ponad 40%!