SealGuard 500 MEGA – półsztywna pianka natryskowa

Sealguard - półsztywna pianka poliuretanowaSealGuard 500 – dwukomponentowa, półsztywna piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek i gęstości 8 kg/m3, gdzie katalizatorem reakcji spieniania jest przyjazna środowisku woda.

Sealguard - półsztywna pianka poliuretanowa

Paro-przepuszczalna Pianka PUR Nowoczesnej Formuły Amerykańskiej

Finalna powłoka tej izolacji pianką PUR posiada jednolitą strukturę w kolorze kremowym, pozbawioną łączeń i wolnej przestrzeni powietrza. Stosowana jako wewnętrzna, niezwykle szczelna, efektywna i trwała izolacja termiczna budynków funkcjonujących w warunkach standardowej wilgotności a zarazem pełniąca rolę komfortowej bariery akustycznej, tak pożądanej w coraz głośniejszym otoczeniu człowieka.

Zasada działania ocieplenia pianą PUR w „systemie kopertowym” pozwoliła na eliminację problemów, nagminnie występujących przy tradycyjnych metodach ociepleń czyli ucieczki z wnętrza i napływu powietrza z zewnątrz, poprzez nieszczelności izolacji, powodujące nawet 30% strat energii grzewczej i klimatyzacyjnej.

Innymi słowy SealGuard 500 w subtelny sposób idealnie niweluje niepożądaną migrację powietrza, tworząc trwałą i cichą barierę termoizolacyjną.

Poliuretanowa piana natryskowa SealGuard 500 bezdyskusyjnie wywiązuje się z zadania przeniesienia sfery teoretycznych, oczekiwanych czy deklarowanych wyników obliczeń laboratoryjnych, na płaszczyznę realnie i skutecznie działającej technologii. Ocieplenie pianką SealGuard 500 realizuje założenia i idee energetyczne w sferze praktycznego uzysku 50% oszczędności.

Tak znaczące parametry termoizolacyjnej piany poliuretanowej SealGuard 500 jak: wysoka wydajność, efektywność działania, trwałość biologiczna i długa żywotność to obecnie najbardziej wymagane standardy jakościowe materiałów izolacyjnych, a zarazem odpowiedniki najwyższych priorytetów i standardów jakości życia

Charakterystyka i Cechy Unikatowe Ocieplenia Pianą SealGuard 500

Rodzaj produktu: paro-przepuszczalna pianka termoizolacyjna produkcji amerykańskiej
Zastosowanie: ocieplanie poddaszy, ścian wewnętrznych, izolacja stropów, podłóg, ścianek działowych, kompletnych ,,kopert” konstrukcji szkieletowych
Metoda instalacji: natryskowa – bez/łączeniowa, bez/mostkowa  (geometria budynku i  kształt przegród budowlanych, nie stanowią żadnego utrudnienia w procesie instalacyjnym)
Efekt: rewolucyjnie energooszczędne, wolne od zanieczyszczeń i pyłków wnętrze budynku z charakterystycznym komfortem temperaturowym pomieszczeń, możliwym
jedynie przy idealnie szczelnej powłoce termoizolacyjnej, uzyskanej metodą natrysku piany, która wzorcowo izoluje wewnętrzną kubaturę od zewnętrznych warunków termicznych
niezależnie do pory roku (zima-lato)
Aspekt dodatkowy: wygłuszenie konstrukcji
Okres użytkowania: upływ czasu nie powoduje utraty jakości parametrów termoizolacyjnych, akustycznych, utleniania, rozwarstwiania powłoki czy zaniku przyczepności do podłoża lub konstrukcji
Gwarancja producenta: bezterminowa, pisemna
Okresy wykonywania
prac instalacyjnych:
bez ograniczeń – całoroczne
Reakcja na ogień: klasa Bs1,d0 w systemie ze zwykłą płytą K/G – materiał niezapalny, o najniższym poziomie wydzielania dymu podczas pożaru, nie rozprzestrzeniający ognia,
nie kapiący, samogasnący w systemie odkrytym (E)
Odporność na wilgoć: bez wymogu stosowania ochronnej foli paroizolacyjnej w standardowej instalacji
Toksyczność: produkt bezpieczny dla zdrowia, spieniany wyłącznie parą wodną bez stosowania pieniaczy chemicznych, bezwonny w użytkowaniu, wolny od zawartości formaldehydów,
środków rakotwórczych, lotnych substancji organicznych,
Skład i cechy pochodne: stabilna technologia oparta na bazie wysokiej jakości stabilnych polieterów (w przeciwieństwie do standardowo i powszechnie stosowanych poliestrów), a tym samym gwarantująca:
Ø prawidłową i niezmienną gęstość piany przy każdej aplikacji, co jest fundamentalne dla trwałego utrzymania wszystkich parametrów jakości
Ø zachowanie całkowitej sprawności i pełnej efektywności w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach
Ø stabilność wymiarową (produkt nie obkurcza się w czasie, nie powodując odwarstwiania się od powierzchni konstrukcji, mikro szczelin i pęknięć warstwy izolacyjnej)
Ø wyeliminowanie do minimum możliwości wystąpienia błędów w przetworzeniu komponentów przez firmę wykonawczą i uzyskaniu pełnowartościowego materiału izolacyjnego, zgodnego z kartami tech.

Podsumowanie Wartości Użytkowej Izolacji Natryskowej SealGuard 500

Zdecydowaną przewagą systemu SealGuard 500 jest doskonały, wysokiej jakości surowiec, który zapewnia:

  • stabilną gęstość systemu PUR podczas wykonywania prac, co oznacza uzyskanie zawsze oczekiwanej jakości i wydajności
  • wyjątkowo trwałą adhezję izolacji do natryskiwanych powierzchni
  • brak negatywnego wpływu na otaczające środowisko i zdrowie człowieka, zarówno podczas pracy z komponentami PUR, jak również w trakcie „życia wewnątrz materiału”, ponieważ nie zawiera freonu, formaldehydów, lotnych związków organicznych i żadnych innych szkodliwych substancji
  • zachowanie początkowej objętości wykonanej natryskowo powłoki izolacyjnej na przestrzeni całkowitego okresu użytkowania: brak kurczenia się materiału gwarantuje stabilność jego fizyczno-mechanicznych parametrów

System otrzymał Świadectwo Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i prawo do zamieszczania znaku bezpieczeństwa zdrowotnego – „PRODUKT Z ATESTEM”.

LALLAFOM USA – JAKOŚĆ NOSI NASZ WIZERUNEK

TWÓJ OPIEKUN PRODUKTU

KONTAKT Z MIEJSCOWYM PRZEDSTAWICIELEM