Ekologiczne Izolacje Pianą PUR

ekologia a izolacja natryskowa

Izolacje Pianą PUR Wypełnieniem Równowagi Biznesu i Ekologii

W ostatnim czasie o konieczności ochrony środowiska mówi się tak często, jak często nie respektuje się deklarowanych idei. Efektem tego jest pewne niedowierzanie i z ostrożność społeczeństwa w odnoszeniu się do podobnych deklaracji. I dlatego też nie chcemy tak po prostu nikogo przekonywać o tym, jak ważna jest ochrona przyrody i życie w zgodzie z nią. Naszym zadaniem jest pokazać, że produkowanie rzeczywiście czystych ekologicznie materiałów jest nie tylko prawidłowe z moralnego punktu widzenia, ale jest również korzystne i z komercyjnego punktu widzenia.

izolacja dachu płaskiego

We wszystkich rozwiniętych państwach obserwuje się tendencję znacznego podwyższania norm w stosunku do materiałów budowlanych już na poziomie ustawodawczym. Podstawową wytyczną dla europejskiego standardu budownictwa, jest stawianie ekologicznych wymagań dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, począwszy od inwestorów, poprzez podwykonawców, do firm budowlanych.

Na świecie uznaje się konieczność produkowania materiałów budowlanych, nie zawierających freonu, formaldehydu, lotnych związków organicznych i innych szkodliwych substancji. W szanujących środowisko naturalne krajach naruszenie tych zasad jest nie tylko karane grzywną, ale istnieje także ryzyko utraty koncesji na produkcję, a nawet poniesienie odpowiedzialności karnej. Wszystkie systemy oferowane przez LALLAFOM na rynku europejskim są produkowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontrola państwa nad każdym produktem wytwarzanym w procesie chemicznym jest szczególnie surowa. Fakt ten jest równocześnie gwarantem tego, że nasze systemy odpowiadają najwyższym międzynarodowym standardom w zakresie ekologii.

Równowaga Ekologiczna To Teraz Także Dobry Biznes

Dlaczego czerpiemy z tego korzyści? W USA równolegle obok rygoru odpowiedzialności istnieją również środki zachęty i stymulacji. Dla firm, które produkują ekologiczne i czyste materiały otwarte są drzwi do wszystkich największych projektów rządowych. Firmy te wpisywane są do specjalnego rejestru, który stanowi priorytet przy wyborze dostawcy materiału. Dlatego też argumenty na rzecz produkcji ekologicznych materiałów są bardziej atrakcyjne.

Z każdym rokiem w Europie zmniejszane są środki na produkcję, import i wykorzystywanie materiałów zawierających freon. Producentów najwyższej klasy pian poliuretanowych, wolnych od tego czynnika a tworzonych na bazie wodnej w praktyce nie ma. Czas, który potrzebują inne firmy aby przejść na nowe standardy, będzie działać tylko na korzyść ekologicznych wytwórców – takich jak LALLAFOM, który już dzisiaj proponuje z jednej strony systemy bezpieczne i stabilne, z drugiej tak ekonomiczne, że przyciągają nawet tych „nie ekologicznych”. Stawiamy na przyszłość, dlatego stawiamy się nie ponad przyrodą, ale w zgodzie z nią!

TWÓJ OPIEKUN

KONTAKT Z MIEJSCOWYM PRZEDSTAWICIELEM