Stabilność

stabilnosc

Izolacja natryskowa jest technologią, która dociera do Państwa inwestycji jako półprodukt w formie dwóch beczek płynnych komponentów. Jakość tych komponentów, gatunkowość składowych obu płynów, zasób specjalistycznej wiedzy Wykonawcy – czyli umiejętności ich przetwarzania, podyktują poziom końcowego efektu zastygłej na natryśniętych powierzchniach piany czy powłoki. Stoimy niezmiennie na stanowisku, że każdy wykonawca technologii poliuretanowej powinien być wszechstronnie przeszkolony i posiadać ważny certyfikat renomowanej jednostki szkoleniowej n.p. Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych „SOWA”.

Światowa branża izolacji natryskowej od wielu lat rozwija się w ponad przeciętnym tempie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że niezależnie od cyklinczej koniunktury w gospodarce, izolacja natryskowa nieubłagalnie wyprzedza i zastępuje przestarzałe rozwiązania. Równolegle jednak, obok pozytywnych efektów rozwoju branży izolacji -PU, obserwujemy niepokojące nas zjawiska. Przynęta korzyści materialnych ,,ponad wszystko” przyczynia się do obecności na rynku systemów izolacji poniżej standardu lub stosowania niedopuszczalnych i nie etycznych praktyk chemicznych wśród coraz liczniejszych producentów i firm natryskowych, żerujących na niewiedzy klienta. Coraz częściej spotykamy się z faktami porażek inwestorów, którzy zastosowali cenę, jako jedyne kryterium wyboru produktu czy wykonawcy lub po prostu ich nieświadomość stała się dla kogoś głównym źródłem profitu . Takie decyzje i sytuacje są wyjątkowo niebezpieczne, tym bardziej kiedy mamy do czynienia z technologią, której tak naprawdę ostatni etap produkcji (wytwórstwa) jest złożonym procesem na miejscu inwestycji.

1. STABILNOŚĆ SYSTEMÓW

DOPRACOWANA TECHNOLOGIA – w zastosowaniu od ponad 30 lat w USA, Ameryce Południowej, Australii, Azji, Bliskim Wschodzie i Europie (liczne marki izolacji natryskowych są często na rynku dopiero od kilku miesięcy i tu coraz częściej słyszymy o problematycznych skutkach wynikających dla inwestorów).

WYELIMINOWANY MARGINES BŁĘDÓW WYKONAWCZYCH – produkty LALLAFOM® USA zostały dopracowane i sprawdzone pod względem technologicznym. Ponadto są oferowane wyłącznie przez Autoryzowanych Wykonawców, podlegających szkoleniom i okresowym audytom (powszechnie obserwujemy wśród innych ofertowanych marek izolacji PU wysokie marginesy błędu, wynikające z niskiej jakości i niedopracowanej formuły komponentów oraz niewłaściwej świadomości i przygotowania firm natryskowych).

NIEZMIENNOŚĆ procesu – LALLAFOM® USA zapewnia powtarzalność parametrową procesu i niezmiennie wysoki poziom jakości na każdej inwestycji.

2. STABILNA GĘSTOŚĆ

Częstym zjawiskiem na rynku są piany, których zakres gęstości i struktury komórkowej po instalacji znacząco odbiega naszym zdaniem od karty technicznej producenta. Na zmianę gęstości między innymi mają wpływ temperatury, ciśnienia i technika podczas natrysku. Zasób wiedzy i doświadczenia naszych Autoryzowanych Wykonawców mają na celu zapewnienie każdemu klientowi izolacji o parametrach zgodnych z Kartą Techniczną Produktu.

3. STABILNOŚĆ WYMIAROWA

Jednym z charakterystycznych braków nieudoskonalonych systemów izolacji natryskowych jest efekt skurczu warstwy izolacyjnej. Zjawisko zazwyczaj pojawi się w ciągu kilku godzin po instalacji, ale może wystąpić nawet po kilku dniach czy tygodniach. Budynek traci swoją szczelność i izolacja traci swój cel. Systemy LALLAFOM® USA zostały opracowane w sposób zapobiegający występowaniu kurczenia się materiału. Produkty LALLAFOM® USA są stabilne wymiarowo w czasie.

4. STABILNOŚĆ ADHEZJI

Nasze systemy nie zmieniają wymiarów liniowych po instalacji, co zapewnia trwałą przyczepność do podłoża i brak rozwarstwień powłok izolacyjnych.

5. STABILNA WYDAJNOŚĆ ORAZ SEZONOWA FORMULA DLA NISKICH TEMPERATUR

WYDAJNOŚĆ SYSTEMU – jest ważnym elementem dla wykonawcy, który w momencie wyceny zakłada przewidywane zużycie materiału. Jednak wydajność jest ściśle powiązana z gęstością materiału, a więc również z potencjalnym odchyleniem w wartościach przewodności cieplnej (λ), przenikania ciepła (U) czy oporu cieplnego (R). Każda firma instalacyjna, wybierając produkt LALLAFOM® USA, zabezpiecza się przed nieprzewidywalnym i zarazem nadmiernym zużyciem surowca. Przewidywalna wydajność gwarantuje jednocześnie i wykonawcy i inwestorowi założony współczynnik ocieplenia w stosunku do umownej grubości. Stabilność składu komponentów naszych produktów intuicyjnie działa jako swojego rodzaju dodatkowy system bezpieczeństwa jakości dla naszych odbiorców (powszechnie wiele produktów występuje jako emulsje o wyższej lepkości a niedoskonała technologia nadmiernej lepkości komponentów przeciwdziała reakcji spieniania i uzyskiwaniu właściwej piany w warunkach poza laboratoryjnych).

FORMULA DLA NISKICH TEMPERATUR – dzięki opatentowanej formule naszych systemów, nie jako emulsji poliolowych, ale jako mieszanin homogenicznych o niższej lepkości komponentów bazowych, zapewniamy uzyskanie wydajniejszych i lepszych pian poliuretanowych w większym przedziale niekorzystnych warunków atmosferycznych.