Konkurencyjność

konkurencyjność naszej oferty

Bezwarunkowo, konkurencyjność jest kluczowym elementem gospodarki rynkowej i kreuje wzajemne oddziaływania rynkowe, charakteryzujące się dużą intensywnością i stałą rywalizacją.
W szczególności rywalizacja ta objawia się w formie walki rynkowej między podmiotami gospodarczymi tej samej branży o bardziej korzystne warunki produkcji i zbycia towarów.

Rynek poliuretanowy w Europie nie jest jeszcze tak mocno rozwinięty jak na kontynencie Amerykańskim. Pomimo tego i tu o konkurencji w branży mówić już można. Ponieważ nie ma ograniczeń, co do ilości uczestników w rynku, występuje wystarczająco duża liczba produktów różnych producentów, nie ma zależności jednych producentów od drugich. Jednak obok pozytywnych elementów i warunków rozwoju rynku konkurencji, niektóre czynniki zmniejszają tempo tego rozwoju. W szczególności mają tu miejsce fakty przemilczania ważnych dla użytkownika i odbiorcy informacji na temat cech materiału lub praktyk rozpowszechniania nie prawdziwych informacji na temat sposobu, miejsca produkcji, jakości lub ilości towarów.

Zarząd firmy LALLAFOM® USA jest zwolennikiem konkurencji, opartej wyłącznie na rywalizacji jakościowych cech producenta, które mają odzwierciedlenie zarówno w jakości wychodzącej produkcji, jak i w umiejętnie zbudowanej polityce marketingu i zarządzania.

Dzisiaj podstawowe cechy naszej przewagi nad konkurencją, to:

  • dokładne informowanie konsumentów o miejscu produkcji naszych wyrobów (USA)
  • wysoka jakość produkowanych systemów, uwarunkowana stabilną gęstością z zachowaniem właściwości fizyczno-technicznych w czasie całego okresu użytkowania, doskonała adhezja do izolowanej powierzchni , ekologiczność (brak w składzie freonu, formaldehydów, VOC i innych substancji szkodliwych)
  • certyfikacja nie tylko w państwie producenta, ale też „lokalnie” tj. w krajach, gdzie stosowane są dane systemy poliuretanowe
  • stały dostęp do pełnej gamy produktów, będących w stanie rozwiązać wszelkie problemy termo i hydroizolacyjne dowolnych konstrukcji
  • najbardziej atrakcyjna cena w stosunku do branżowych produktów konkurencyjnych, występujących na rynku