Global

globalny producentFirma LALLAFOM® USA powstała w ramach ideologicznego związku producentów systemów poliuretanowych, dla których wytyczną działania stała się synteza najlepszych osiągnięć nauki i długoletnich doświadczeń w ciągłym poszukiwaniu innowacji dla rozwiązania aktualnego na dzień dzisiejszy wielopoziomowego zadania – zapotrzebowania człowieka na: najlepsze termo i hydroizolacyjne materiały, zdrowy styl życia, utrzymywanie ekologicznego balansu otaczającej przyrody, oszczędności w zależnościach od źródeł energii.

Dlatego produkowana przez nas termoizolacja i polimoczniki odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, które są dla nas priorytetem. Wszystkie nasze systemy nie zawierają szkodliwych dla ekologii związków (freonów, formaldehydów, azbestu, lotnych związków organicznych itp.), posiadają wyjątkową długowieczność, nie tracą swoich właściwości na przestrzeni całego okresu użytkowania, są w pełni uzasadnione z energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Reprezentacyjnymi osiągnięciami technologii termoizolacyjnej LALLAFOM® USA są:

Sealguard - półsztywna pianka poliuretanowa(system poliuretanowy półsztywny)

sztywna piana heatguard 200(system poliuretanowy sztywny)

Hydroizolacja reprezentowana jest przez:

polimocznik elastomerowy FlexGuard 2100(system polimocznikowy z funkcją spienienia)

Wszystkie systemy dostosowane są do rynku Unii Europejskiej.

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Kod pocztowy (wymagane)

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się z treścią Klauzuli informacyjnej.

Nasze systemy są produkowane w USA. Nasze systemy gwarantują:

  • pro-ekologiczny skład, gdzie zasadniczym elementem odróżniającym nasze systemy izolacji natryskowych od wyrobów innych producentów jest fakt iż wielu z nich do dziś nie podejmuje rzetelnych działań odejścia od szkodliwych substancji typu fenol, formaldehyd, freon, azbest itp. Należymy do wąskiej grupy producentów, którzy mają to już za sobą. Przynależność do czołówki nakłada na nas odpowiedzialność wyznaczania wyższych standardów i możliwości technologii poliuretanowej, również w zakresie ekologii i zdrowia człowieka. Jest dla nas niezmiernie ważnym oferowanie systemów izolacji w jakości premium, która spełnia lub przewyższa wciąż ewoluujące normy ekologiczne. Jako producent działamy z pełną odpowiedzialnością. Zależy nam na ochronie zdrowotnej naszych klientów.
  • bezpieczeństwo pożarowe – oferujemy wyłącznie piany samogasnące
  • najlepsze komponenty systemowe – do produkcji pian natryskowych i polimoczników korzystamy wyłącznie z wysokogatunkowych surowców. Jako manufaktura spełniamy i często wyprzedzamy obowiązujące normy produkcyjne w USA, dzięki czemu nasze produkty często spotykają się z entuzjastyczną oceną i uznaniem ośrodków badań w Europie czy w Azji.
  • niezawodność i pewność inwestycji – produkty objęte są bezterminową gwarancją jakości