Dynamika

dynamiczny rozwój

Obowiązkową cechą działalności jakiekolwiek producenta dowolnej branży powinna być dynamika, czyli ruch, rozwój, reakcja na zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Brak dynamiki lub stagnacja wcześniej czy później prowadzi do tego, że producent „schodzi z dystansu” i nie może „na równi” konkurować z dynamicznie rozwijającymi się firmami.

Dobrze rozumiejąc jak ważne jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku, jak również wcześniejsze przewidywanie tych potrzeb, firma LALLAFOM (GLOBAL) Inc nigdy nie zatrzymuje się na osiągniętym już poziomie, jednocześnie zachowując to, co najlepiej zostało stworzone wcześniej. Dlatego nasze produkty odpowiadają najbardziej rygorystycznym wymaganiom branży poliuretanowej jak i wymogom stawianym określonym materiałom termo i hydroizolacyjnym.

Wynikiem naszej pracy zespołowej na dzień dzisiejszy stała się zdolność zaspakajania potrzeb rynku w zakresie materiałów termo i hydroizolacyjnych, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.

Dowodem na to są stale zwiększające się wskaźniki produkcji i realizacji naszej produkcji na przestrzeni ostatnich lat, regularne otwieranie nowych magazynów w Europie i Rosji, stosowanie systemów Lallafom na obiektach podlegających surowym kontrolom, zadowolenie klientów, powroty inwestorów wcześniej korzystających z naszych produktów po następne prace instalacyjne.