Obiekty przemysłowe

rurociag z polimocznikiem

Hydroizolacja dachów, łączników, pomieszczeń piwnicznych, fundamentów, magazynów, hangarów, garaży, zbiorników i basenów przemysłowych, wszelkiego rodzaju obiektów produkcyjnych – tam wszędzie polimocznik FlexGuard 2100® stanowi uniwersalną powłokę hydroizolacyjną.

Ważnymi kryteriami przy wyborze materiału hydroizolacyjnego są: szybkość aplikacji (prace przy izolacjach przeciw parowych i przeciw wodnych są przeważnie sezonowe i ograniczone krótkimi terminami) oraz koszty montażu. Wydajność nanoszenia hydroizolacji wykonywanej polimocznikiem FlexGuard 2100® kilkakrotnie przewyższa wydajność montażu innymi metodami, a końcowy efekt ekonomiczny zadziwia nawet najbardziej sceptycznych specjalistów i ekspertów.