Infrastruktura

polimocznik w tunelu zastosowany

Polimocznik nie posiada konkurencyjnych jakościowo zmienników przy hydroizolacji obiektów, znajdujących się w strefie stałego działania wilgoci takich jak tunele, mosty, drogi, stadiony. Produkt stosowany jest jako podłoże, na który wylewa się beton lub inne wykończenie (np. asfalt).

Hydroizolacja rur, cystern wykorzystywanych do transportu substancji płynnych, stałych i gazowych – to także obszary zastosowań FlexGuard 2100®. Szybkość aplikacji, łatwość remontu i modernizacji, długa żywotność i bezpieczeństwo, jak również dobra cena w stosunku do podobnych produktów, stawia FlexGuard 2100® poza konkurencją.

Hydroizolacja przystani, portów, statków rzecznych i morskich, infrastruktura portów – to jeszcze jeden ważny sektor wykorzystywania polimocznika FlexGuard 2100®. Trudność w dostępie do izolowanych powierzchni, specyficzne właściwości pokrycia i dalszej eksploatacji – to kryteria uwzględniane przy podejmowaniu właściwej decyzji o wykorzystaniu polimocznika FlexGuard 2100®, jako materiału izolacyjnego.