Zastosowanie

home

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych obiektów, na których stosuje się polimocznik MotoGuard 2500® – to hydroizolacja dachów płaskich. Stosuje się go jako końcowe pokrycie dachowe, nie wymagające dodatkowej ochrony. Gotowe pokrycie doskonale wytrzymuje wszystkie różnice temperatur, skutecznie izolując dach przed przeciekaniem. Nieocenione efekty przynosi także jako jednolita hydroizolacja fundamentów…Czytaj więcej

family

MotoGuard 2500® jak i wszystkie produkty Lallafom jest ekologiczny, nie szkodzi otaczającemu środowisku, jak również zdrowiu człowieka. Dlatego stosowanie MotoGuard 2500® w budowie i modernizacji domów, jak również obiektów socjalnych takich jak szpitale, sanatoria, szkoły, przedszkola jest jak najbardziej uzasadnione…Czytaj więcej

office

Natryskowa hydroizolacja MotoGuard 2500® pozwoliła rozwiązać wszystkie te problemy występujące przy budowie nowych domów, z którymi borykali się architekci. Nieodłącznym elementem budownictwa mieszkalnego są parkingi naziemne. Izolacja łączników – to jedna ze sfer zastosowań MotoGuard 2500®…Czytaj więcej

agro1

Hydroizolacja przechowalni warzyw i owoców, spichlerzy czy wszelkich pomieszczeń narażonych na wilgoć wymagała od właścicieli regularnej modernizacji warstwy wodoszczelnej. Polimocznik MotoGuard 2500® będzie służyć bez utraty swoich hydroizolacyjnych właściwości przez ponad dziesięć lat…Czytaj więcej

agro2

Przy budowie lub modernizacji ferm i kurników bardzo ważna jest odpowiednio zrobiona hydroizolacja powierzchni, gdzie przebywają zwierzęta. Pomimo dodatkowych obciążeń biologiczno-chemicznych MotoGuard 2500® rozwiązuje problem z wytrzymałością izolacji w specyficznych warunkach…Czytaj więcej

agro1

Hydroizolacja dachów, łączników, pomieszczeń piwnicznych, fundamentów, magazynów, hangarów, garaży, zbiorników i basenów przemysłowych, wszelkiego rodzaju obiektów produkcyjnych – tam wszędzie polimocznik MotoGuard 2500® stanowi uniwersalną powłokę hydroizolacyjną…Czytaj więcej

agro2

Ważnymi kryteriami przy wyborze materiału hydroizolacyjnego są: szybkość aplikacji (prace przy izolacjach przeciw parowych i przeciw wodnych są przeważnie sezonowe i ograniczone krótkimi terminami) oraz koszty montażu. Wydajność nanoszenia hydroizolacji wykonywanej polimocznikiem MotoGuard 2500® kilkakrotnie przewyższa wydajność montażu innymi metodami, a końcowy efekt ekonomiczny zadziwia nawet najbardziej sceptycznych specjalistów i ekspertów…Czytaj więcej

agro1

Polimocznik nie posiada konkurencyjnych jakościowo zmienników przy hydroizolacji obiektów, znajdujących się w strefie stałego działania wilgoci takich jak tunele, mosty, drogi, stadiony. Produkt stosowany jest jako podłoże, na który wylewa się beton lub inne wykończenie (np. asfalt)…Czytaj więcej

agro2

Hydroizolacja rur, cystern wykorzystywanych do transportu substancji płynnych, stałych i gazowych – to także obszary zastosowań MotoGuard 2500®. Szybkość aplikacji, łatwość remontu i modernizacji, długa żywotność i bezpieczeństwo, jak również dobra cena w stosunku do podobnych produktów, stawia MotoGuard 2500® poza konkurencją…Czytaj więcej

agro3

Hydroizolacja przystani, portów, statków rzecznych i morskich, infrastruktura portów – to jeszcze jeden ważny sektor wykorzystywania polimocznika MotoGuard 2500®. Trudność w dostępie do izolowanych powierzchni, specyficzne właściwości pokrycia i dalszej eksploatacji – to kryteria uwzględniane przy podejmowaniu właściwej decyzji o wykorzystaniu polimocznika MotoGuard 2500®, jako materiału izolacyjnego…Czytaj więcej