Niepalne ocieplenie

Problem dotyczy prawie wszystkich izolacji. Pośród wszystkich cech materiałów budowlanych jest jedna, która w dużym stopniu wpływa na jego wybór – stopnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dotyczy to oczywiście także materiałów termoizolacyjnych. Najważniejszym kryterium w tym aspekcie jest zastosowanie izolacji, będącej materiałem samo-gasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia.

Zarówno wśród tradycyjnych termoizolacji tak również w efektywniejszych izolacyjnie poliuretanowych systemach natryskowych, znajdziemy produkty pożarowo bezpieczne, jak i te nie mogące odpowiadać temu określeniu.

W pierwszej grupie do bezpiecznych w zakresie p/poż. na pewno zaliczyć należy większość asortymentu wełnianego, ale nie koniecznie już styropian, który może rozprzestrzeniać ogień w czasie pożaru, poprzez kapiące krople topionego, zajętego ogniem materiału. W grupie poliuretanów natryskowych gwarantem tego, że materiał posiada status samogasnącego, jest co najmniej uzyskanie klasy palności E. W składzie tych produktów stosuje się specjalne formuły, uwzględniające obecność środków utrudniających zapłon (tzw. uniepalniaczy). O ile w segmencie sztywnych pian natryskowych dla większości producentów nie stanowi to już poważnych problemów, to sprawa komplikuje się w przypadku pian półsztywnych. Tutaj wyłącznie doświadczone światowe produkcje, dysponujące wieloletnią wiedzą technologiczną, radzą sobie w tym zakresie. Przykładem i odzwierciedleniem tego może być obecna sytuacja oferowanych w Polsce natryskowych systemów poliuretanowych. Rodzimym, stosunkowo młodym w zakresie procesu produkcji pian półsztywnych producentom, nie udało się dotychczas wejść na klasyfikowany poziom niepalności. Weryfikowani przez rynek świadomych faktu inwestorów, że stosowanie nie zaawansowanych technologicznie materiałów może pociągnąć za sobą ogromne straty finansowe , powiązane z pożarem i utratą dobytku, spotykają się z naturalnymi trudnościami w rozpowszechnieniu efektywnej pod względem stricte izolacyjnym technologii.

Wszystkie systemy pian poliuretanowych (sztywny, półsztywny) produkcji Lallafom®USA charakteryzują się specyfiką niepalności.

PORADA SPECJALISTY: Jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie w swoim domu, sam zbadaj próbkę faktycznie instalowanej (nie tylko ofertowanej) izolacji. Poddaj element krótkotrwałemu działaniu otwartego ognia (np. zapalniczka). Zaobserwuj reakcję. Jeżeli nastąpi zapłon materiału lub zjawisko płonących kropli, to Twój sen nigdy nie powinien być mocny i spokojny.

Pamiętaj także!
Im ciemniejsza barwa dymu, wydzielanego z materiału podczas kontaktu ze źródłem ognia, tym bardziej trujący efekt ewentualnego pożaru.

izolacja natryskowa sztywna pianka izolacja natryskowa sztywna pianka izolacja natryskowa sztywna pianka izolacja natryskowa sztywna pianka
Rodzaj materiału system termoizolacji zamknięto komórkowy system termoizolacji zamknięto komórkowy system termoizolacji otwarto komórkowy polimocznik
Gęstość 34-37 kg/m3 24-25 kg/m3 8-9 kg/m3 95 w/g Shore’A
Waga 477 kg 477 kg 477 kg 465 kg
Wydajność 12-13 m3/z zestawu 16-17 m3/z zestawu 56-58 m3/z zestawu 500 m2 /z zestawu przy warstwie
1,5 – 2,0 mm
Klasa palności E E E n/a
Warstwa izolacyjna 30 – 70 mm 50 – 80 mm 100 – 250 mm 1,5 – 2,0 mm
Zastosowanie termoizolacja zewnętrzna i izolacja podwyższonej wilgotności zewnętrzna /wewnętrzna termoizolacja wewnętrzna termoizolacja hydroizolacja

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się z treścią Klauzuli informacyjnej.