Hydroizolacyjne materiały smarne

Dla zabezpieczania elementów budynku, nadal stosuje się jeszcze standardowe, hydroizolacyjne materiały smarne. Stanowią one wielowarstwowe pokrycie, którego grubość może zmieniać się w zakresie od kilku milimetrów aż do kilku centymetrów.

Hydroizolacyjne materiały smarne są dotychczas szeroko stosowane są w branży budowlanej. Stosuje się je przede wszystkim do ochrony elewacji przed wilgocią w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Ten rodzaj hydroizolacji ma zastosowanie na zewnątrz budynków, gdzie otaczający grunt jest zbyt wilgotny lub zawiera przepływające wody gruntowe, a we wnętrzach budynków do ochrony przed wilgocią kapilarną.

Wcześniej do smarnej hydroizolacji stosowano warstwę bitumiczną, ale posiada ona wiele wad. Na przykład bitum charakteryzuje się bardzo krótką żywotnością (nie więcej niż 5-6 lat), a przy dużych zmianach temperatur pokrycie ma tendencję do pęknięć. Poza tym praca z bitumem jest niebezpieczna, ponieważ naniesienie wymaga podgrzania materiału do temperatury 120 stopni C.
Obecnie pokrycia bitumiczne stosowane są w mniejszym stopniu, a na ich miejsce coraz częściej stosowane są bardziej funkcjonalne smoły syntetyczne z którymi prace nie są tak niebezpieczne.